Jakie badania na cukrzycę?

Podstawowym badaniem jest pomiar stężenia glukozy na czczo. Można do tego posłużyć glukometr, ale najdokładniejszy wynik otrzymamy podczas badań krwi w specjalistycznym laboratorium. Jeśli pomiar wykracza poza przyjęte normy, należy wykonać doustny test obciążenia glukozą. Badanie to polega na pobraniu próbki krwi na czczo, a następnie po godzinie i dwóch od spożycia 75 g czystej glukozy. U osób z rozpoznaną chorobą ważne jest również regularne, samodzielne badanie glikemii przy pomocy domowego glukometru.

Często zleca się również dodatkowo badania stężenia hemoglobiny glikowanej – wskaźnika, który pozwala ocenić wyrównanie cukrzycy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ze względu na ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego diabetycy powinni również kontrolować gospodarkę lipidową, czyli poziom cholesterolu oraz trójglicerydów, a także mierzyć ciśnienie krwi.  Istnieją także bardziej specjalistyczne badania, pozwalające ocenić stopień zaawansowania powikłań: test na mikroalbuminurię, badanie dna oka, badanie neurologiczne z oceną czucia wibracji, badanie tętnic metodą dopplerowską. O częstości ich wykonywania decyduje lekarz.

Reklama